Nguyễn Thanh Tài


Kiến Trúc Sư

Kinh nghiệm:

6 năm

Chuyên nghành:

Kiến trúc công trình

Một kiến trúc sư thực lực của Hoàng Tâm Consultants, nguồn lực sáng tạo và tài năng trong lĩnh vực kiến trúc.

Là người có kỹ thuật vững về thiết kế kiến trúc xây dựng, luôn tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bằng kinh nghiệm và tầm nhìn rộng, anh đã tham gia vào việc tạo nên những công trình độc đáo và ấn tượng.