Lê Thị Thu Hoài


Kế toán - Hành chính nhân sự

Kinh nghiệm:

19 năm

Chuyên ngành:

Thống kê lao động tiền lương

Hơn 19 năm kinh nghiệm, chị mang đến sự chuyên nghiệp và tận tâm trong quản lý tài chính và nhân sự cho công ty.

Bằng kiến thức vững vàng trong lĩnh vực kế toán và quản lý nhân sự, chị đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả trong các hoạt động nội bộ tại Hoàng Tâm Consultants.