Gửi yêu cầu!

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính:

Địa chỉ: 186/3 Lê Lai, Phường4, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (+84 – 064) 357 6265

Fax: (+84 – 064) 357 6264

Email: tam.lh@hoangtam.com


Showroom:

Địa chỉ: 491 Trương công định, Phường7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (+84 – 064) 357 6265

Fax: (+84 – 064) 357 6264

Email: tam.lh@hoangtam.com


Giờ làm việc:

Monday - Friday: 08:00 - 17:59

Saturday - Sunday: 09:00 - 13:59